Vis Nyhed

07.02.2017

Middelfart Erhvervsråd afholder ordinær generalforsamling


Erhvervsrådet indbyder medlemmer til generalforsamling den 1. marts kl. 16.30.

Sted: Middelfart Erhvervscenter Mandal Alle 19, 5500 Middelfart
Dagsorden for ordinær generalforsamling jf. vedtægter:

 • Valg af dirigent
 • Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2016 til godkendelse
 • Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende år
 • Valg af medlemmer til bestyrelse
  På valg er:
  Formand Kim Pedersen, Pettinaroli A/S (Modtager genvalg)
  Finn Jensen, Dansk Overfladebehandling A/S (Modtager genvalg)
  Anne Dorthe Hjort, Nature Planet (Modtager genvalg)
  Peter Thorning, Fiberline Composites A/S som suppleant (Modtager genvalg)
 • Valg af revisor
 • Behandling af indkomne forslag, som skriftligt skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
 • Eventuelt

  Regnskabet for 2016 vil blive udleveret på generalforsamlingen