Priser

Priser

Priser for medlemskab hos Middelfart Erhvervsråd (2018)

 

Antal ansatte

  kr.

1-3 ansatte

  1.300,00

4-10 ansatte

  2.170,00

11-25 ansatte

  5.900,00

26-50 ansatte

  8.765,00

50+ ansatte

10.710,00

Mentorer

     290,00

Lokalforeninger

     605,00

Organisationer & skoler

  2.380,00

(Beløb er ex moms)

Medlemsskabet følger kalenderåret med årlig opkrævning