Priser

Priser

Priser for medlemskab hos Middelfart Erhvervsråd (2017)

 

Antal ansatte

  kr.

1-3 ansatte

  1.270,00

4-10 ansatte

  2.115,00

11-25 ansatte

  5.760,00

26-50 ansatte

  8.550,00

50+ ansatte

10.445,00

Mentorer

     280,00

Lokalforeninger

     590,00

Organisationer & skoler

  2.320,00

(Beløb er ex moms)

Medlemsskabet følger kalenderåret med årlig opkrævning