Stationsvej 36
5500 Middelfart
Att.: Bent Vallentin Pedersen/Bo Haugland Andersen
Tlf: 7562 1520
www.arkvh.dk