Vestergade 85
5500 Middelfart
Att.: Svend Aage Hansen
Tlf: 6440 1120