Stationsvej 36
5500 Middelfart
Att.: Jesper Bennike
Tlf: 64411066
https://bennike-el.dk/