H.P. Johansensvej 4
5500 Middelfart
Att.: Bolette Friis
Tlf: 2068 1660
www.blikfang.nu