Nyvang 16
5500 Middelfart
Att.: Majbritt Petersen
Tlf: 7454 1437
www.certex.dk