Lollandsvej 11 B
5500 Middelfart
Att.: Bjørn Pannach
Tlf: 6441 0491
www.elcon-elservice.dk