Lollandsvej 11 B
5500 Middelfart
Att.: Bjørn Pannach
Tlf: 7266 7080
https://elcon.dk/