middelfart-erhverv.dk

Home Arrangementer Generalforsamling i Middelfart Erhvervsråd

Lokation

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25, Middelfart, Danmark
Kategorier

Dato

19. august 2020

Tid

08:15 - 09:15

Generalforsamling i Middelfart Erhvervsråd

Kære Medlemmer

Vi håber at se jer til vores ordinære generalforsamling, som af gode grunde er blevet lidt forskudt.

Dato: Onsdag den 19. august 2020
Tidspunkt: Kl. 8.15 (morgenmad serveres fra kl. 07.45)
Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Dagsorden for ordinær generalforsamling jf. vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2019 til godkendelse
4. Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende år
5. Valg af medlemmer til bestyrelse
På valg er:
Ferry Berg, Danske Bank (Modtager genvalg)
Peter Rishøj, Murerfirmaet Rishøj A/S (Modtager genvalg)
Erik Pandrup, Sonnimax A/S (Modtager genvalg)
Uffe Høeg Johansen, Hindsgavl Slot (Modtager genvalg)
Martin Vesterlund, Dagrofa Foodservice A/S, som suppleant (Modtager genvalg)
6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag, som skriftligt skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
8. Eventuelt

Regnskabet for 2019 vil blive udleveret på generalforsamlingen.
Send en mail til kontakt@middelfart-erhverv.dk, hvis du ønsker regnskabet tilsendt inden generalforsamlingen.

Af hensyn til det praktiske, vil det være belejligt, at I tilmelder jer via nedenstående formular (senest den 17. august kl. 11.00)

Med venlig hilsen
Middelfart Erhvervsråd
På vegne af bestyrelsen

Niels Chr. Hammelev