middelfart-erhverv.dk

Home Arrangementer Generalforsamling i Middelfart Erhvervsråd 2021
Kategorier

Dato

28. maj 2021

Tid

08:30 - 09:30

Generalforsamling i Middelfart Erhvervsråd 2021

Kære Medlemmer

Vi håber at se jer til vores ordinære generalforsamling.

Dato: Fredag den 28. maj 2021
Tidspunkt: Kl. 8.30 (morgenmad fra kl. 08.00)
Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Dagsorden for ordinær generalforsamling jf. vedtægter: 
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2020 til godkendelse
 4. Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende år
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er:
  Kim Pedersen, Pettinaroli A/S (modtager ikke genvalg)
  Finn Jensen, Dansk Overfladebelægning I/S (modtager genvalg)
  Anne Dorthe Hjort, Nature Planet ApS (modtager genvalg)
  Valg af suppleant: Bestyrelsen foreslår Vagn Orry Knudsen, The Platform A/S
 6. Valg af revisor
 7. Endelig godkendelse af vedtægtsændring, hvor annoncering i dagspressen forud for generalforsamling ikke er nødvendig.
 8. Behandling af indkomne forslag, som skriftligt skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
 9. Eventuelt

Regnskabet for 2020 vil blive udleveret på generalforsamlingen.
Send en mail til kontakt@middelfart-erhverv.dk, hvis du ønsker regnskabet tilsendt inden generalforsamlingen.

Af hensyn til det praktiske, vil det være belejligt, at I tilmelder jer via nedenstående formular (senest den 27. maj kl. 11.00).

Vær opmærksom på, at I skal medbringe et gyldigt coronapas på dagen.

Med venlig hilsen
Middelfart Erhvervsråd
På vegne af bestyrelsen

Niels Chr. Hammelev