middelfart-erhverv.dk

Home Arrangementer Generalforsamling i Middelfart Erhvervsråd 2022

Kontaktperson

Lokation

Hindsgavl Slot
Hindsgavl Alle 7, Middelfart, Danmark
Kategorier

Dato

07. april 2022

Tid

16:30 - 19:00

Generalforsamling i Middelfart Erhvervsråd 2022

Kære medlem

Vi håber at se dig til vores ordinære generalforsamling. Der sker rigtig mange ting i Middelfart Kommune og erhvervslivet lige nu, og det er vigtigt, at Middelfart Erhverv fortsat understøtter og udvikler erhvervslivet i kommunen. Det sikrer vi bl.a. med en langsigtet strategi for foreningen. Strategien dækker 2022-2025 og sætter en ny retning for erhvervscenteret. Vi skal nu i gang med at arbejde ud fra strategien, så den giver værdi for dig og alle de andre medlemmer. Hvordan gør vi det i praksis? Det får du indblik til generalforsamlingen.

Dato: Torsdag den 7. april 2022
Tidspunkt: Kl. 16.30-18.00
Sted: Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Dagsorden for ordinær generalforsamling jf. vedtægter: 
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2021 til godkendelse
  4. Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende år
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af indkomne forslag, som skriftligt skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  8. Eventuelt

Regnskabet for 2021 vil blive udleveret på generalforsamlingen.
Send en mail til kontakt@middelfart-erhverv.dk, hvis du ønsker regnskabet tilsendt inden generalforsamlingen.

Af hensyn til det praktiske, vil det være belejligt, at I tilmelder jer via nedenstående formular (senest den 6. april kl. 11.00).