Kontaktperson

Lokation

Middelfart Erhvervscenter
Nygade 2, Middelfart
Kategorier

Dato

maj 05 2020

Tid

08:00 - 09:00

Generalforsamling i Middelfart Erhvervsråd

Kære Medlemmer

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Middelfart Erhvervsråd

Dato: Tirsdag den 5. maj 2020
Tidspunkt: Kl. 8.00-9.00
Sted: Middelfart Erhvervscenter, Nygade 2, 5500 Middelfart

Dagsorden for ordinær generalforsamling jf. vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2019 til godkendelse
4. Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende år
5. Valg af medlemmer til bestyrelse
På valg er:
Ferry Berg, Danske Bank (Modtager genvalg)
Peter Rishøj, Murerfirmaet Rishøj A/S (Modtager genvalg)
Erik Pandrup, Sonnimax A/S (Modtager genvalg)
Uffe Høeg Johansen, Hindsgavl Slot (Modtager genvalg)
Martin Vesterlund, Dagrofa Foodservice A/S, som suppleant (Modtager genvalg)
6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag, som skriftligt skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
8. Eventuelt

Regnskabet for 2019 vil blive udleveret på generalforsamlingen.
Send en mail til kontakt@middelfart-erhverv.dk, hvis du ønsker regnskabet tilsendt inden generalforsamlingen.

Af hensyn til det praktiske, vil det være belejligt, at I tilmelder jer via nedenstående formular (senest den 4. maj kl. 09.00)

En tredje Lillebæltsbro skal sikre fortsat vækst

Efter generalforsamlingen kan du høre om, hvorfor det er afgørende med en tredje Lillebæltsbro.
Morten Rettig og Niels Græsbøll Olesen fra Trekantområdet Danmark vil berige os med faktuelle forhold omkring den trafikale udvikling over Lillebælt. Herefter vil borgmester Johannes Lundsfryd perspektivere behovet for endnu en Lillebæltsbro, til at sikre den fortsatte vækst i vort område.

Med venlig hilsen
Middelfart Erhvervsråd
På vegne af bestyrelsen

Niels Chr. Hammelev

Tilmeld arrangement

Ledige pladser: 81
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
© Copyright 2019 - Middelfart Erhvervscenter