middelfart-erhverv.dk

Home Tidligere arrangementer Mågeregulering 2024 – informationsmøde

Kontaktperson

Lokation

JDE
Nyvang 16, Middelfart, Danmark
Kategorier

Dato

jan 10 2024

Tid

08:00 - 09:00

Mågeregulering 2024 – informationsmøde

Middelfart Erhvervscenter inviterer i samarbejde med Middelfart Kommune til informationsmøde om Mågereguleringsordningen 2024

Dato: 10. januar 2024
Tid: kl. 8-9
Sted: Jacobs Douwe Egberts Professional Dk ApS, Nyvang 16, Middelfart

Storbymåger er et problem især i ynglesæsonen, hvor deres højlydte skrig, deres jagt på føde og aggressive adfærd for at forsvare deres afkom kan være voldsomt generende. Desuden sviner de meget, og det går ud over biler, tage på bygninger og meget andet.
Mange havneområder er med tiden blevet forvandlet til beboelses-, kontor- og cafémiljøer, og måger og mennesker derved er rykket tættere på hinanden. Måger i byen har udvidet deres naturlige menu med fødevareaffald, madrester der smides i byrummet eller de fodres i parker, baggårde og haver. Fodring af måger er utvivlsomt en udbredt aktivitet og en medvirkende faktor til mågernes ophold i byen.

Middelfart Kommune har foretaget regulering af måger siden 2015. Kommunen har ikke lovhjemmel til at gå ind på en privat ejendom og foretage regulering, men generne fra måger især i kommunens erhvervsområde og de boligområder, der grænser op mod erhvervsområdet, er så udprægede, at kommunen og Middelfart Erhvervscenter fortsat koordinerer en indsats om regulering af måger hvert år.

Middelfart Kommune udarbejder en indsatsplan og ansøger Naturstyrelsen om dispensation til regulering af måger i indsatsområdet samt indberetter data om reguleringen til Naturstyrelsen. Middelfart Erhvervscenter har kontakten til virksomhederne i området, dvs. udleverer informationsmateriale, modtager tilmeldinger og udleverer kopi af tilladelsen. Erhvervscenteret laver desuden en aftale med jagtforening/jæger om nedskydning af mågerne. Endelig indhenter Erhvervscenteret data fra virksomhederne om reguleringen og sender dem efterfølgende til kommunen.

Det kan virke temmelig uoverskueligt at få overblik over, hvad man kan gøre samt gældende regler.
Derfor inviteres alle interesserede til informationsmøde om mågeindsatsen 2024.

Program:
Orientering ved Brian Olsen, Natur- og Miljøafdelingen, Middelfart Kommune
Indsatsplan 2024, reguleringsperioder og -metoder, affaldshåndtering

Erfaring, tips og tricks ved Bjarne Storm Rasmussen, JDE og Mogens Jensen-Storch, Golan Pipe Systems

Tilmelding herunder

Tilmeld arrangement

Ledige pladser: 42
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.