Sjællandsvej 2
5500 Middelfart

Att.: Allan Stenmann Larsen
Tlf: 60 19 11 95

fitogsund.dk/middelfart