Hovkrogvej 64
5500 Middelfart
Att.: Ann Hedahl
Tlf: 61302844
www.heykommunikation.dk