Birkemosevej 1

6000 Kolding

Att.: Keld Høll

Tlf: 2528 4192

http://www.ibc.dk