Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Att.: Carsten Kind
Tlf: 6371 3555
www.interacoustics.com