Mandal Alle 3
5500 Middelfart
Att.: Bo Harpsøe
Tlf: 7022 1517
www.lintex.as