Odensevej 173
5500 Middelfart
Att.: Lars Pedersen
Tlf: 6441 6029