Bliv medlem

DINE FORDELE:

  • Du får adgang til en række netværk, bl.a.: Ledernetværk, Salg- & marketingnetværk, HR-netværk, Produktionsnetværk m.fl.

  • Du kan få individuel rådgivning omkring: vækst, strategi, professionelle bestyrelser, medarbejderudvikling, eksport mm.

  • Virksomhedsbesøg og tema-arrangementer.

  • Du får tilsendt vores erhvervsmagasin Erhvervsnyt, hvor du kan læse portrætter, artikler om aktuelle emner og om nye medlemmer.

  • Du støtter erhvervsudviklingen i Middelfart med et medlemskab.

PRISER PR. ÅR (2021-SATSER)

Virksomheder med:kr.
1-3 ansatte1.350,-
4-10 ansatte2.260,-
11-25 ansatte6.140,-
26-50 ansatte9.120,-
50+ ansatte11.145,-
Mentorer300,-
Lokalforeninger630,-
Organisationer og skoler2.480,-
Satserne er excl. moms

Dorit Nielsen

Bogholder – Bilcenteret A. Nielsen

“Jeg har i snart mange år deltaget i flere netværk med stort udbytte. Først var jeg med i uddannelsen som sundhedsambassadør og bagefter fortsatte jeg i HR-netværket, hvor jeg stadig er medlem. Begge netværk har givet mig kendskab til de andre deltageres virksomheder og har også givet mig et venskab blandt deltagerne. Alt i alt har det givet os alle i firmaet et stort udbytte, da flere af vores medarbejdere har deltaget i forskellige netværk og arrangementer.”

Torben Foged

Direktør – ForbrugerLaboratoriet ApS

“Lige siden vi i 2007 flyttede ForbrugerLab fra Nordsjælland til Middelfart, har vi været medlem af Middelfart Erhvervscenter, og det har haft stor værdi for os. Vi har vendt problemstillinger med Erhvervscenteret i forbindelse med tilflytningen, ved etableringen af en start-up søstervirksomhed, og helt generelt har vi i løbet af årene fået masser af input og sparring ved de mange Erhvervscenter-arrangementer. I dag har jeg, som formand for netværket Middelfart Lederforum, stor glæde af, at vi i et uformelt parløb på forskellig vis er sammen om at udvikle både ledere og virksomheder i denne fantastiske del af Trekantområdet.”

Ulrik Max Nielsen

Stifter – Dansk Drone Netværk ApS

“Min virksomhed har været medlem af Erhvervscenteret i 4 år. I den periode har vi deltaget i forskellige arrangementer som morgen cafémøder – hvor vi har fået indblik og skabt netværk. Vi har ligeledes deltaget i 4 ugers strategikursus, hvor vi fik styr på interne processer og skabt klarhed omkring virksomhedens mål samt strategiværktøjer til opnåelse heraf. Deltager man aktivt i dialoger og events med Erhvervscenteret, er der mulighed for god sparring, netværk med ligesindede samt indblik og know how.”