Havnegade 21
5500 Middelfart
Att.: Martin Nørholm Baltser
Tlf: 6422 2222
www.midspar.dk