Havnegade 3 B
5500 Middelfart
Att.: Tom Skjellerup
Tlf: 6441 5565
www.nybolig.dk