Kåsvænget 13, Strib
5500 Middelfart
Att.: Karin Riishede
Tlf: 6440 2828