Turbinevej 10
5500 Middelfart
Att.: Flemming Rechnitzer