"VI VIL VÆRE DET MEST ATTRAKTIVE FÆLLESSKAB FOR VIRKSOMHEDER" FOR IVÆRKSÆTTERE"

Din business er vores business

Der er noget helt særligt over at skabe noget fra ingenting. Det er hårdt arbejde og læring, men også magi, når det lykkes. Hos Middelfart Erhverv er din business vores business. Og vi tillader os at være ambitiøse på dine vegne. Målet er at skabe rammerne for inspiration og udvikling. Og vi er altid klar til at sparre med dig og udfordre dig på dine planer og ideer.

Middelfart Erhverv er et mødested for nysgerrige og drevne sjæle, som vil frem i verden. Det er her, du kan udvide din horisont ved at udveksle viden og erfaringer med andre, der ligesom dig har noget at dele. Vi er optaget af meningsfulde møder mellem mennesker, og blandt vores store netværk finder du masser at sparre med. Det er kloge og kreative erhvervsfolk, som brænder for det, de laver, og kan hjælpe dig på rette vej.

For os er det gnisten i øjnene, passionen og fællesskabet, der gør hele forskellen. Vi ved, at hver virksomhed er unik, og vi kender de udfordringer, der gemmer sig bag titler som ”iværksætter” og ”virksomhedsejer”. Hver dag hjælper vi virksomheder med alle dele af deres forretning lige fra forretningsmodel til behovet for flere hænder. Og vores medlemmer fortæller, at vores indsigt og netværk gør os til en værdifuld sparringspartner.

Uanset om du er iværksætter, direktør, medarbejder eller selvstændig, så har vi dig – og du har os. Det er det, fællesskaber er til for. Lad os sammen skabe et stærkere Middelfart.

Strategi 2022-2025

Middelfart Erhvervsråd har været gennem en strategiproces, som sætter en ny retning for erhvervscentret. Foran os ligger nu et stort arbejde med at udmønte strategien for erhvervslivet i Middelfart Kommune. Det er vores klare ambition at være en forening, du kan mærke, at du er en del af. Med strategien arbejder vi målrettet på at understøtte og udvikle erhvervslivet i hele Middelfart Kommune. Vi kalder strategien ”Sådan skaber vi et stærkere Middelfart”. Du kan downloade strategien her:

Seks strategiske punkter

Middelfart Erhvervsråd, som står bag Middelfart Erhverv, har fastlagt seks strategiske punkter, som foreningen skal arbejde målrettet med i årene 2021-2025. De seks punkter skal gøre en forskel for virksomhederne og sætte aftryk i kommunen. Og ikke mindst gøre Middelfart til en endnu mere attraktiv kommune at drive virksomhed i. De seks punkter er:

01 Netværk

Vi ser store muligheder i et stærkt fællesskab blandt vores medlemmer. Medlemmerne skal mødes i flere forskellige sammenhænge – både socialt og fagligt. Medlemmerne efterspørger flere netværk hvor de kan dele viden og erfaringer. Vi vil derfor opprioritere antallet af netværk og sociale arrangementer under Middelfart Erhverv.

02 Iværksættere

Vi ønsker et aktivt og spirende iværksættermiljø i Middelfart Kommune, og med etableringen af iværksætterhuset ”The Platform” styrker vi i fællesskab indsatserne over for iværksætterne. Vi vil i samarbejde med The Platform øge udbuddet af tilbud til iværksættere. Vi vil bl.a. starte iværksættercaféer, lette adgangen til investorer, etablere en mentorordning samt facilitere faglige møder. Vi ønsker at samarbejde med øvrige aktører, herunder Brobygning Middelfart, om indsatser, der styrker iværksætterkulturen i hele kommunen, herunder tiltag, der styrker entreprenørskab i alle vores skoler.

03 Vidensdeling

Vi vil arbejde for størst mulig vidensdeling blandt vores medlemmer og holde events, der understøtter det.

04 Arbejdskraft

Vi vil arbejde for et optimeret og fleksibelt lokalt arbejdsmarked.

05 Kommunikation

Vi vil styrke vores kommunikation med lokalsamfundet og med vores medlemmer.

06 Dialog

Vi har ambitioner om at Middelfart skal være Danmarks bedste kommune at drive virksomhed i. Middelfart Erhvervsråd vil varetage medlemmernes ønsker til de lokale rammebetingelser.