Dæmningen 52
5500 Middelfart
Att.: Tom Krautwald
Tlf: 2213 7163