Kustrupvej 21
5500 Middelfart
Att.: Britt Wissing
Tlf.: 5056 9644
www.vejlbylund.dk