Fynsvej 66
5500 Middelfart
Att.: Carsten Hansen
Tlf: 6340 7700
www.lillebaelttraelast.dk